Termeni și Condiții

Utilizarea site-ului rdgelectric.ro constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în prezentul document cu toate efectele și consecințele ce decurg din acesta. Administratorul site-ului, își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”.

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu pot vedea termenii și condițiile sau nu sunt de acord cu termenii și condițiile, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea site-ului.

Acceptarea acestor termeni și condiții reprezintă o semnătura electronică, în sensul art.4 pct.3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001.

Continutul site-ului apartine RDG LIGHTING & MORE S.R.L SRL cu sediul in  Municipiul Buzău, Str. Ion Heliade Radulescu, nr. 60, Jud. Buzău, si este protejat de legea drepturilor de autor. Orice incalcare poate constitui infractiune si va fi raportata autoritatilor.

RDGELECTRIC.RO vă acordă permisiunea de utilizare a website-ului sub condiția respectării următorilor termeni de utilizare
Convenţie contract privind termenii şi condiţii de furnizare şi utilizare a serviciilor puse la dispoziţie

 1. Preambul
  1.1.1 Prin accesarea, utilizarea serviciilor sau crearea unui cont pe rdgelectric.ro, utilizatorii sunt de acord să se supună în întregime acordurilor, termenilor şi condiţiilor acestei convenţii, orice alte acorduri între utilizatori şi rdgelectric.ro fiind înlocuite prin prevederile prezentei convenţii. Utilizatorii acceptă în mod expres că simpla utilizare sau accesare a serviciilor şi/sau informaţiilor oferite de rdgelectric.ro semnifică acceptarea deplină, în întregime şi necondiţionată a tuturor acordurilor şi prevederilor din prezenţa convenţie şi a oricăror modificări ale acesteia şi încheierea unui contract în acest sens între utilizator şi rdgelectric.ro. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi condiţiile de utilizare, vă rugăm să părăsiţi acest site.

1.1.2 Subsemnatul, definit în continuare şi pe tot parcursul convenţiei ca utilizator, declar că am citit, am înţeles şi sunt de acord cu termenii şi condiţiile din prezenţa convenţie contract.

1.1.3 Subsemnatul utilizator, declar pe proprie răspundere că sunt major (18 ani împliniţi) pentru a putea intra în această formă de utilizare a serviciilor rdgelectric.ro şi că îndeplinesc condiţiile legale de a putea fi parte a unui contract legal.

1.2.1 rdgelectric.ro reprezintă o platformă online ce facilitează legătura între utilizatorii prestatori de servicii entităţi persoane fizice sau juridice numiţi în continuare “utilizatori” şi/sau “prestatori de servicii” (“liberi profesionişti”, “redactori”, “prestator de servicii”, “freelanceri”, “scriitori independenţi”) şi utilizatori entităţi persoane fizice sau juridice numiţi în continuare “utilizatori” sau “beneficiari de servicii”.

1.2.2 rdgelectric.ro, prin intermediul https://rdgelectric.ro/ furnizează servicii de natură facilita întâlnirea cererii şi ofertei de servicii prin înlesnirea contractului utilizatorilor prestatori de servicii cu utilizatorii beneficiari de servicii. rdgelectric.ro oferă o platformă tehnică online cu ajutorul căreia un utilizator poate găsi un alt utilizator şi poate cere de la acesta sfaturi, lucrări şi/sau servicii (denumite în această convenţie “servicii”) PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI. rdgelectric.ro oferă posibilitatea utilizatorilor să intre în contact şi să comunice cu alţi utilizatori.

1.2.3 Utilizatorii interesaţi şi care doresc să primească oferte de servicii, vor posta cereri de ofertă, prin formularele aflate pe site (denumite în această convenţie “contact”, “verifică lucrare”, “servicii”, “comandă”, “lucrare”, “tranzacţie”) CONFORM INDICAŢIILOR OFERITE PE PLATFORMA WEB. Utilizatorii PRestatori de servicii care doresc să furnizeze ofertele lor de servicii la cererile de oferte postate pe site, îşi vor crea de asemenea conturi pe site. Atât entităţile care postează cereri de ofertă, cât şi cele care îşi pun la dispoziţie ofertele de servicii, sunt denumite în cuprinsul prezentei convenţii “utilizatori”.

1.2.4 Site-ul reprezintă doar o platformă online care facilitează întâlnirea cererii cu oferta de servicii şi nu îşi asumă nici un fel de răspundere cu privire la cererile / ofertele de servicii postate de utilizatori. rdgelectric.ro nu are obligaţia de a verifica în avans conţinuturile publicate de către utilizatori, însă ulterior publicării îşi rezervă dreptul să le poată verifica sau monitoriza.

1.2.5 Platforma de Shop (“shop”, “magazin”) este un serviciu oferit de către rdgelectric.ro, având la bază o combinaţie de programe informatice, o platformă de administrare a mesajelor prin intermediul căreia utilizatorii au acces la acest serviciu (prin acceptarea prezentei convenţii)

1.2.6 Contractele se încheie exclusive între utilizatori şi nu crează nici o obligaţie în sarcina rdgelectric.ro, singurele obligaţii ale rdgelectric.ro faţă de utilizatori sunt cele expres prevăzute în prezenta convenţie contract sau care se nasc în sarcina rdgelectric.ro ca urmare a aplicării cerinţelor legale. rdgelectric.ro nu furnizează nici un fel de garanţii referitoare la tranzacţii.

1.3.1 rdgelectric.ro nu garantează credibilitatea, acurateţea informaţiilor publicate de utilizatori în cuprinsul cererilor / ofertelor de servicii şi nici nu oferă garanţii privind opiniile exprimate sau serviciile furnizate de utilizatori.

1.3.2 rdgelectric.ro nu îşi asumă în nici un fel responsabilitatea asupra disponibilităţii prestatorilor de servicii de a oferi servicii, calităţii sau cunoştinţelor utilizatorilor şi nici nu oferă nicio garanţie asupra serviciilor pe care prestatorii de servicii le oferă beneficiarilor de servicii. rdgelectric.ro nu verifică în niciun fel identitatea, diplomele, calificările, calităţile sau istoricul utilizatorilor. De aceea rdgelectric.ro încurajează utilizatorii să se asigure de capacitatea de a oferi / solicita serviciile dorite în perioada gratuită de discuţie atunci când beneficiarul de servicii intră în contact cu prestatorul de servicii.

1.3.3 rdgelectric.ro acţionează doar ca un loc de întâlnire online pentru a permite utilizatorilor să ofere şi să solicite servicii. Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că rdgelectric.ro nu este implicat în tranzacţia reală între beneficiarul de servicii şi prestatorul de servicii. Ca urmare, rdgelectric.ro nu are nici un control asupra calităţii sau legalităţii serviciilor oferite de către utilizatori pe site sau capacitatea utilizatorilor pentru a furniza servicii sau de a solicita şi de a plăti pentru servicii. rdgelectric.ro nu garantează că un utilizator va finaliza de fapt o tranzacţie sau că va acţiona în mod legal în utilizarea site-ului.

1.3.4 Termenul de “comandă”, “redactare la comandă”, “lucrare la comandă”, “redactare lucrări la comandă”, “lucrare” se referă la comenzile (contractele de redactare încheiate între utilizator) privind “redactarea de lucrări de documentare la comandă” (“conţinuturi”) realizate şi redactate de prestatorii de servicii care transferă toate drepturile de autor şi proprietate asupra conţinuturilor către rdgelectric.ro. “Comenzile”, “tranzacţiile”, “lucrările de documentare la comandă”, “lucrările”, – sunt oferite beneficiarilor de servicii pentru uz personal necomercial. rdgelectric.ro deţine toate drepturile de autor. Beneficiarul de servicii nu are permisiunea de a utiliza conţinutul ca şi lucrare redactată personal, întrucât nu deţine drepturile de autor. Toate conţinuturile sunt livrate pentru documentare şi cercetare, ca şi sursă bibliografică şi model de redactare ca exemplu. Termenul “comandă” (“tranzacţie”, “lucrare”) este folosit în prezenta convenţie şi în alte rubrici ale site-ului numai din comoditate şi nu trebuie interpretat în şesul termenilor juridici “ofertă” sau “comandă” şi numai pentru facilitatea exprimării, astfel că nu trebuie interpretaţi în sensul lor juridic şi nu li se pot atribui efectele juridice corespunzătoare acestor termeni.

1.3.5 rdgelectric.ro nu recomandă, promovează, verifică, evaluează sau garantează niciun sfat, informaţie, conţinut sau alte servicii oferite de către utilizatori şi nimic nu va fi considerat ca recomandare, promovare sau garanţie a vreunui prestator de servicii. rdgelectric.ro nu garantează validitatea, corectitudinea, integritatea, siguranţa, legalitatea, calitatea sau aplicabilitatea conţinutului comunicat oral, scris sau transmis sub orice formă de către prestatorii de servicii şi a nici unui sfat oferit. rdgelectric.ro nu va fi considerat responsabil pentru niciun prejudiciu datorat încrederii oferite de un beneficiar de servicii unui prestator de servicii sau informaţiilor transmise de către acesta.

1.3.6 rdgelectric.ro poate suspenda sau întrerupe în orice moment furnizarea serviciilor şi/sau accesul utilizatorului la ele, în întregime sau în parte, fără nici o notificare prealabilă în condiţiile în care apreciază că utilizatorul nu respectă oricare dintre prevederile acestei convenţii.

1.4.1 Serviciile pe care utilizatorul Beneficiar de servicii le comandă vor fi “furnizate”, “livrate”, “prestate”, “oferite”, “vândute”, “tranzacţionate” doar de către utilizatorul prestator de servicii şi nu de către rdgelectric.ro

1.4.2 rdgelectric.ro nu datorează prestarea serviciilor sau livrarea produselor, astfel încât orice factură pentru produsul sau serviciul comandat va fi emisă doar de către prestatorul de servicii şi nu de către rdgelectric.ro. În mod identic certificatele de garanţie pentru serviciile comandata vor fi eliberate numai de către prestatorul de servicii şi nu de către lucreareadezece.ro. Serviciile care nu sunt conforme cu specificaţiile convenite se vor semnala numai prestatorului de servicii, specificând şi natura lipsei de conformitate.

1.4.3 rdgelectric.ro nu îşi asumă răspunderea şi nu poate fi făcut vinovat pentru calitatea serviciilor dobândite de la prestatorul de servicii sau să serviciilor solicitate, precum şi nu îşi asumă răspunderea pentru ne livrarea sau livrarea parţială a serviciilor comandata şi neprestarea / prestarea defectuoasă a serviciilor convenite.

1.4.4 Serviciul convenit (“lucrarea”, “comandă”, “tranzacţia”) este prestart de prestatorul de servicii faţă de utilizatorul beneficiar de servicii în nume şi pe cont propriu, motiv pentru care rdgelectric.ro nu răspunde faţă de utilizatorul beneficiar de servicii pentru încălcarea obligaţiilor de către prestatorul de servicii în prestarea serviciului şi nu răspunde pentru daune directe sau indirecte, de orice natura, care rezulta din sau în legătură cu serviciul ofertat.

1.4.5 Prin urmare, ca utilizator înţelegeţi, sunteţi de acord şi acceptaţi că
– rdgelectric.ro Nu datorează prestarea serviciilor convenite, iar orice reclamaţie ulterioară trebuie adresată direct Prestatorului de servicii. Sunteţi direct responsabil să faceţi propria evaluare independentă a serviciilor convenite şi din punct de vedere cantitativ / calificativ etc.
– Prestatorul de servicii este emitentul tranzacţiei şi implicit al serviciului oferit şi este singurul responsabil pentru rambursare. Prestatorul de servicii este, de asemenea, singurul responsabil pentru toate serviciile pe care le oferă pentru beneficiarul de servicii cât şi pentru orice accidente de orice natura, pagube, creanţe, datorii, cheltuieli pe care le-ar putea utilizatorul suporta/oferi, direct sau indirect, în totalitate sau în parte şi care au legătură cu tranzacţia precum şi pentru orice pretenţii care decurg din utilizarea totală sau parţială a unei tranzacţii.

1.4.6 Cu excepţia cazului în care se indică altfel în alte oferte distincte, rdgelectric.ro doar afişează ofertele cu serviciile oferite de prestatorul de servicii pe site şi îşi rezervă dreptul ca periodic să angajeze terţe părţi afiliate care să se ocupe de administrarea şi mentenanţă site-ului şi în numele prestatorului de servicii.

1.4.7 Prin prezenta în mod irevocabil renunţaţi la toate pretenţiile ce decurg din utilizarea rdgelectric.ro şi exoneraţi rdgelectric.ro de la plata oricărei datorii care decurge din sau în legătură cu orice act de omisiune a unui utilizator în legătură cu utilizarea rdgelectric.ro, a produselor şi/sau serviciilor.

1.5.1 De asemenea, termenii “Beneficiar de servicii”, “prestator de servicii”, “preţ” sau alţi termeni derivaţi sau sinonimi, nu trebuie interpretaţi în oricare din sensurile următoare:
– Că rdgelectric.ro ar avea statutul de intermediar, mandator sau comisionar, având obligaţii contractuale faţă de utilizatori care negociază sau încheie contracte civile de vânzare / cumpărare servicii.
– Că rdgelectric.ro realizează operaţiuni de comerţ, vânzare sau de cumpărare prin intermediul acestei platforme.
– Că rdgelectric.ro promovează în orice mod produsele sau serviciile beneficiarului de servicii sau prestatorului de servicii.

 1. Interacţiunea cu utilizatorii
  2.1 Dacă un beneficiar de servicii decide să interacţioneze cu un prestator de servicii, relaţia beneficiarului de servicii este doar cu acel prestator de servicii. rdgelectric.ro nu se implică în niciun fel în natura sau substanţa relaţiei sua în sfaturile, informaţiile sau conţinuturile comunicate între cei doi şi nu verifică sau validează informaţiile sau sfaturile sau orice altă informaţie, conţinut sau material transmis către un beneficiar de servicii de către prestator de servicii sau invers.

2.2 Beneficiarii de servicii înţeleg că niciun prestator de serviciu nu este angajat, agent sau reprezentant al rdgelectric.ro şi rdgelectric.ro nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru actele şi faptele prestatorilor de servicii. Beneficiarii de servicii înţeleg şi confirmă că deşi un prestator de servicii poate fi contactat prin site, rdgelectric.ro nu poate prevedea sau evalua nivelul de competenţă sau caracterul potrivit a prestatorului de servicii pentru nevoile beneficiarului de servicii.

2.3 Utilizatorul beneficiar de servicii de asemenea înţelege că are integral responsabilitatea asupra deciziei de a accesa sau contracta serviciile unui prestator de servicii de pe site şi de a continua interacţiunea (“tranzacţia”) cu acesta şi că rolul rdgelectric.ro este strict limitat la a le oferi o platformă tehnică online pentru ca această interacţiune să fie posibilă.

2.4 Beneficiarii de servicii sunt de acord să nu ţină responsabili rdgelectric.ro, conducerea sa, administratorii, operatorii, angajaţii, agenţii, succesorii şi reprezentaţii săi de orice vină sau acuză de orice natura rezultate de pe urma interacţiunii cu prestatorii de servicii prin intermediul site-ului.

2.5 rdgelectric.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru acurateţea conţinutului site-ului, inclusive asupra identităţii, informaţiilor biografice, a calificărilor, recomandărilor sau alte date legate de prestatorii sau beneficiarii de servicii.

2.6 rdgelectric.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate, pornite de la folosirea oricăror servicii, informaţii, sfaturi sau conţinuturi sub orice formă puse la dispoziţie de un prestator sau beneficiar de servicii.

2.7 Beneficiarii de servicii trebuie să verifice independent identitatea, calificarea, experienţa şi recomandările oricărui prestator de servicii pe care îl contactează.

 1. Limitarea răspunderii
  3.1 BENEFICIARII DE SERVICII ÎNŢELEG ŞI CONFIRMĂ CĂ SERVICIILE rdgelectric.ro SUNT OFERITE “AŞA CUM SUNT” ŞI DE ACEEA BENEFICIARII DE SERVICII NU VOR AVEA NICIO CERERE SAU PRETENŢIE VIS-À-VIS DE rdgelectric.ro LEGATE DE PRESTATORII DE SERVICII, PROPRIETĂŢI, LIMITĂRI SAU COMPATIBILITĂŢI CU NEVOILE BENEFICIARILOR DE SERVICII. UTILIZAREA rdgelectric.ro SE FACE DOAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE A UTILIZATORILOR. rdgelectric.ro SE DEZICE DE ORICE GARANŢIE PENTRU INFORMAŢIILE AFIŞATE SAU TRANSMISE DE CĂTRE PRESTATORII DE SERVICII. DACĂ UN BENEFICIAR DE SERVICII DECIDE SĂ SE ÎNCREADĂ ÎN INFORMAŢIILE OFERITE DE UN PRESTATOR DE SERVICII FOLOSIND rdgelectric.ro, BENEFICIARUL DE SERVICII TREBUIE SĂ EXERCITE UN NIVEL RIDICAT DE PRECAUŢIE, BENEFICIARII DE SERVICII NU VOR AVEA NICIO CERERE SAU PRETENŢIE VIS-À-VIS rdgelectric.ro, AFILIAŢII SĂI, PRECUM ŞI ADMINISTRATORII, DIRECTORII, ACŢIONARII, ANGAJAŢII, SUB CONTRACTORII ŞI AGENŢII SĂI ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE SERVICIU, TRANZACŢIE, CONŢINUT SUA SFAT PE CARE BENEFICIARUL DE SERVICII DECIDE SĂ ÎL ACCEPTE DE LA UN PRESTATOR DE SERVICII ŞI SĂ ÎL CONSIDERE DE ÎNCREDERE. rdgelectric.ro NU VA FI CONSIDERAT TRANSMIŢĂTOR SAU PRIMITOR PENTRU NICIO INFORMAŢIE TRANSMISĂ PRIN INTERMEDIUL rdgelectric.ro. CUMPĂRAREA DE SERVICII ESTE FĂCUTĂ DOAR PE RISCUL BENEFICIARULUI DE SERVICII.

3.2 RĂSPUNDEREA rdgelectric.ro AFILIAŢILOR SĂI, ADMINISTRATORILOR SĂI, DIRECTORILOR, ACŢIONARILOR, ASOCIAŢILOR SĂI, ANGAJAŢILOR SĂI, SUB CONTRACTORILOR ŞI AGENŢILOR SĂI, PRESTATORILOR SĂI DE SERVICII PENTRU ORICE ACŢIUNE / INACŢIUNE ÎN LEGĂTURĂ CU ACEASTĂ CONVENŢIE NU VA DEPĂŞI ÎN NICIUN CAZ SUMA TOTALĂ PLĂTITĂ DE CĂTRE BENEFICIARUL DE SERVICII CĂTRE PRESTATORUL DE SERVICII.

3.3 BENEFICIARUL DE SERVICII RECUNOAŞTE ŞI CONFIRMĂ CĂ rdgelectric.ro NU ESTE RĂSPUNZĂTOR ÎN LEGĂTURĂ CU NICIO PRETENŢIE, PROCES, SAU ORICE FEL DE ACŢIUNE ÎN JUSTIŢIE INTRODUSĂ DE UN UTILIZATOR CU PRIVIRE LA PLATA SERVICIILOR ŞI AGREEAZĂ ŞI GARANTEAZĂ CĂ VA DESPĂGUBI ŞI NU VA ŢINE rdgelectric.ro RĂSPUNZĂTOR ÎN LEGĂTURĂ CU O ASEMENEA CERERE, PROCES SAU PRETENŢIE.

3.4 rdgelectric.ro NU VA FI RESPONSABIL PENTRU A IMPUNE NICI O ÎNŢELEGERE FĂCUTE ÎNTRE UN PRESTATOR DE SERVICII ŞI BENEFICIAR DE SERVICII, INCLUZÂND SUMELE PLĂTITE DE BENEFICIARUL DE SERVICII. BENEFICIARII DE SERVICII VOR FI SINGURII RESPONSABILI PENTRU ORICE ÎNŢELEGERE FĂCUTĂ CU UN PRESTATOR DE SERVICII, ÎN SPECIAL DACĂ O ASTFEL DE ÎNŢELEGERE DEPĂŞEŞTE CADRUL rdgelectric.ro. rdgelectric.ro NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU NICIO ÎNŢELEGERE, CONTRACT SAU CONVENŢIE CARE A FOST ÎNCHEIATĂ DE CĂTRE UN BENEFICIAR DE SERVICII CU UN PRESTATOR DE SERVICII ÎN SAU ÎN AFARA PLATFORMEI.

3.5 ÎN EVENTUALITATEA UNEI DISPUTE, UTILIZATORII EXONEREAZĂ rdgelectric.ro, AFILIAŢII SĂI, OFIŢERII SĂI, DIRECTORII, ACŢIONARII, ADMINISTRATORII, ANGAJAŢII, SUB CONTRACTORII ŞI AGENŢII SĂI DE ORICE ACŢIUNE, INACŢIUNE, ACUZĂ SAU CERERE ŞI DE ORICE PIERDERE (DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ), DAUNE, COSTURI, INCLUZÂND FĂRĂ LIMITARE COSTURI LEGATE DE JUDECATĂ SAU AVOCAŢI, PE CARE UTILIZATORII LE POT AVEA FAŢĂ DE CEI MAI SUS MENŢIONAŢI.

3.6 Orice litigii cu privire la acorduri între utilizatori (prestatori de servicii şi beneficiari de servicii) sunt numai şi numai de competenţa acestora. rdgelectric.ro nu este implicat în nicio tranzacţie între utilizatori. rdgelectric.ro nu este parte la disputele între utilizatori. Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că rdgelectric.ro nu va fi parte la un astfel de diferend. Dacă aveţi un litigiu cu orice alt utilizator al site-ului, eliberaţi rdgelectric.ro de la orice fel de pretenţii, cereri şi daune, de orice fel de natura, cunoscute şi necunoscute care sunt legate de un astfel de litigiu.

3.7 rdgelectric.ro este răspunzător pentru menţinerea în stare de funcţionare a platformei, exceptând cazurile de forţă majoră independente de voinţa sa – un eveniment imprevizibil şi inevitabil, aflat în afara controlului rdgelectric.ro Sunt considerate evenimente de forţă majoră, fără a se limita la acestea: nefuncţionarea reţelelor de internet şi/sau energie electrică datorate culpei furnizărilor, atacuri informative, defecţiuni în funcţionarea reţelei, orice alte probleme de ordin tehnic, evenimente ca războiul, revoluţia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, inundaţia, incendiul, grevă, emiterea de către o autoritate competentă a unui ordin sau a oricărui act cu caracter obligatoriu care împiedică desfăşurarea activităţii rdgelectric.ro

3.8 rdgelectric.ro nu poate fi răspunzător pentru orice fel de daune, pierderi şi/sau ne fructificarea unor oportunităţi sau orice alte pierderi suferite de utilizatori şi/sau terţe persoane din cauza motivelor enumerate cu titlu exemplificativ şi nu numai, în această convenţie.

3.9 rdgelectric.ro nu este implicat în nicio relaţie juridică preferenţială cu persoanele entităţi utilizatori. În speţă, noi, rdgelectric.ro nu suntem implicaţi în procesele de negociere, de încheiere sau realizare a vreunei tranzacţii, în care dvs. Utilizatorul aţi putea fi parte, şi nu suntem responsabili de niciuna dintre acţiunile/inacţiunile dvs sau de acţiunile/inacţiunile unei terţe părţi care are datorii faţă de dvs, incluzând datoriile provenite din folosirea rdgelectric.ro

3.10 Când folosiţi site-ul, dvs si cel cu care negociaţi sau încheiaţi o tranzacţie, sunteţi pe deplin responsabili de procesul negocierilor, de coordonarea tranzacţiei şi de realizarea ei. Noi nu avem nicio autoritate de a acţiona ca reprezentanţi ai utilizatorului (fie potenţiali, fie reali). Având în vedere că negocierile şi încheierea tranzacţiei au loc între utilizatori, rdgelectric.ro nu este şi nu poate fi în niciun mod şi în nicio măsură implicat în orice diferende, litigii judiciare şi/sau extrajudiciare care pot interveni între utilizatori.

3.11 rdgelectric.ro nu verifică, nu urmăreşte şi nici nu controlează utilizatorii site-ului. Astfel, nu putem deţine controlul asupra proprietăţilor utilizatorului, asupra calităţii şi siguranţei serviciilor oferite, vândute sau cumpărate. De asemenea, nu putem urmări dacă s-au respectat prevederile legale; capacitatea şi posibilitatea utilizatorului de a duce la îndeplinire obligaţii asumate.

3.12 Vă oferim accesul la site prin internet precum şi serviciilor noastre “aşa cum sunt”, fără nici un fel de garanţie.

3.13 rdgelectric.ro nu garantează accesul sigur, continuu şi neîntrerupt la serviciile noastre. Operarea site-ului pe internet poate să fie influenţată de numeroşi factori aflaţi în afara controlului nostru. rdgelectric.ro nu garantează asupra provenienţei, asupra calităţii, asupra concordanţei cu prevederile legale sau cu scopurile concrete în care au fost achiziţionate sau furnizate, asupra oricăror drepturi în legătură cu acestea, inclusive oricăror drepturi de proprietate intelectuală sau asupra comiterii unor eventuale ilegalităţi în detrimentul unei terţe părţi. Nu oferim nicio garanţie referitoare la vreun utilizator al serviciilor şi/sau referitoare la acţiunile acestora.

 1. Încetarea serviciilor
  4.1 Sunteţi de acord că rdgelectric.ro dacă va considera de cuviinţă, vă poate bloca sau suspenda parola, accesul la contul dvs, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii ale rdgelectric.ro de care beneficiaţi, dacă rdgelectric.ro consideră că aţi violat sau nu aţi acţionat conform cu litera sau spiritul termenilor şi condiţiilor. rdgelectric.ro poate întrerupe furnizarea serviciilor sau a unei părţi a lor oricât doreşte şi fără a da socoteală, cu sau fără nicio notificare prealabilă. Sunteţi de acord ca orice încetare a accesului la serviciile oferite, conform oricărei reguli din termeni şi condiţii poate fi efectuata fără o avertizare anticipate.

4.2 Luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord că echipa rdgelectric.ro poate dezactiva sau şterge imediat contul dumneavoastră şi toate informaţiile în legătură cu acesta, conţinuturile şi fişierele din cont şi/sau să interzică orice acces ulterior la astfel de fişiere.

4.3 Mai mult, sunteţi de acord că rdgelectric.ro nu va fi răspunzător faţă de dvs sau orice terţă parte în orice mod, pentru blocarea, suspendarea, interzicerea sau ştergerea contului şi a accesului la serviciile puse la dispoziţie prin intermediul rdgelectric.ro

 1. Înregistrare
  5.1 Prin completarea formularului de pe site, dumneavoastră, înţelegeţi, aprobaţi şi garantaţi următoarele:
  – Aveţi vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi în momentul completării formularului.
  – Informaţiile pe care le completaţi pe site sunt corecte, adevărate şi complete şi veţi menţine aceste informaţii corecte, adevărate şi complete pe întreaga durată a utilizării rdgelectric.ro

5.2 Pentru a vă putea înregistra ca şi utilizator şi pentru a putea naviga site-ul ca şi vizitator, fără un cont activ, declaraţi că aţi luat la cunoştinţă, aţi înţeles şi sunteţi de acord de prevederile prezentei convenţii (“Termeni şi condiţii”) dar şi a următoarelor acte normative:
– Utilizatorii şi vizitatorii au dreptul să utilizeze serviciile numai în scopuri legale
– rdgelectric.ro nu îşi asumă răspunderea pentru acţiunile utilizatorilor care încalcă normele legale în vigoare privitoare la plagiat, drepturi de autor şi susţinerea oricărui tip de examen,
– Utilizatorii şi vizitatorii garantează că au citit, înţeles şi sunt de acord cu utilizările premise conform cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi Legea nr 8/1996 privind drepturi de autor şi drepturile conexe cu modificările şi actualizările ulterioare.
– Este interzisă utilizarea serviciilor în vederea falsificării calităţii de autor sau însuşirii calităţii de autor
– Utilizatorul şi/sau vizitatorul se angajează să respecte toate prevederile legale aplicabile în domeniul proprietăţii intelectuale şi în domeniul educaţiei din legislaţia în vigoare.
– Utilizatorul şi/sau vizitatorul garantează şi se angajează să nu folosească fără drept conţinuturile şiş a respecte prevederile legale aplicabile în domeniul drepturilor de autor şi drepturi conexe, în domeniul educaţiei.

 1. Obligaţiile utilizatorului / vizitatorului
  6.1 Utilizatorul/vizitatorul este de acord să folosească serviciul numai în scopuri legale.

6.2 Utilizatorul/vizitatorul se obligă să:
– Nu modifice, distribuie, transmită, afişeze, publice, reproducă, acorde licenţe, creeze produse derivate, transfere sau să vândă orice fel de informaţie său serviciu obţinute de peş au prin intermediul acestui site
– Nu folosească şi să nu permită vreunui terţ (şi nici nu va autoriza) să folosească serviciul rdgelectric.ro pentru a transmite sau a recepţiona materiale care contravin dispoziţiilor legale în vigoare
– Să nu posteze materiale publicitare sau solicitări de colaborări comerciale
– Impersonalizare
– Fiecare relaţie contractuală dintre utilizatori/vizitatori se creează pe liberul consimţământ al fiecăruia dintre aceştia, decizia de a contracta şi modalităţile concrete de contractare reprezintă aspect pe care le va decide fiecare utilizator/vizitator.

6.3 Utilizatorul/vizitatorul este de acord să exonereze de răspundere şi să nu acţioneze rdgelectric.ro în justiţie atât cu privire la orice pretenţie ridicată de către un terţ, ca urmare a utilizării serviciului, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pec ale de consecinţă sau de altă natura), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, cheltuieli (inclusive cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite ca urmare a încălcării sau ignorării de către utilizator / vizitator a acestor condiţii.
6.4 Plata tuturor cheltuielilor adiţionale în legătură cu folosirea serviciului, solicitarea de servicii din partea prestatorilor de servicii, inclusive acelea pe care furnizorul de servicii sau Internet le-ar putea solicita, intră în sarcina utilizatorului/vizitatorului.

 1. Conţinut
  7.1 Înţelegeţi că toate “informaţiile”, “materialele”, “documentele”, “lucrările”, “fişierele” sau “mesajele” (numite în această convenţie “conţinut”), indiferent dacă au fost afişate în mod public sau transmise individual, privat, revin în responsabilitatea unică a entităţii utilizator care a fost sursă unor astfel de conţinuturi. Aceasta înseamnă că dvs şi nu rdgelectric.ro, sunteţi în întregime responsabili pentru toate conţinuturile pe care le încărcaţi / puneţi la dispoziţie pe contul de pe platformă. rdgelectric.ro nu controlează, doar poate monitoriza conţinutul transmis şi astfel, nu garantează acurateţea, integritatea şi calitatea acestui conţinut.

7.2 rdgelectric.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru bună funcţionare a surselor externe (legături cu alte site-uri), nefiind în nici un fel implicat în gestionarea acestora.

7.3 “Contractul de redactare” – contract încheiat între prestatorul de servicii şi beneficiarul de servicii prin intermediul platformei rdgelectric.ro, guvernat de dispoziţiile OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se încheie şi semnează electronic. Se consideră încheiat şi valabil între părţi Conform Legii comerţului electronic (legea 342/2002 cu modificări aduse prin legea 121/2006) şi conform reglementărilor în vigoare: Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă şi legea 51/2003 pentru aprobarea OG nr. 130/2000 (cu modificările şi completările ulterioare): pentru beneficiar de servicii, prin apăsarea butonului “PLASEAZĂ COMANDĂ”

7.4 Sunteţi de acord sub sancţionarea aplicării prevederilor în vigoare să nu folosiţi serviciile puse la dispoziţie de rdgelectric.ro prin intermediul său pentru a:
– Falsifica datele de identificare sau calitatea de autor al unei lucrări(“unui fişier”, “conţinut”) sau să le manipulate în alt mod cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conţinut transmis prin intermediul rdgelectric.ro
– Încărca, poştă, difuza sau transmite în alt mod orice conţinut pentru care nu aveţi dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiţii, sub orice sistem juridic, relaţii contractuale sau de încredere (cum sunt informaţiile confidenţiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluit că parte a relaţiilor de serviciu sau aflate sub incidenţa acordurilor de confidenţialitate).

 1. Comunicarea utilizatorilor / vizitatorilor
  8.1 rdgelectric.ro nu verifică şi nu editează conţinutul comunicării între Prestatorii de servicii şi Beneficiarii de servicii, dar îşi rezervă dreptul să poată face acest lucru, de asemenea rdgelectric.ro poate copia, transmite, bloca, şterge şi revizui comunicaţii ce au loc prin intermediul rdgelectric.ro pentru suport tehnic şi/sau pentru a se asigura de respectarea termenilor şi condiţiilor.

8.2 Toate comunicaţiile între beneficiarii de servicii şi prestatorii de servicii pot fi stocate de către rdgelectric.ro pentru o perioadă nedeterminată de timp şi în anumite condiţii decise doar de rdgelectric.ro

8.3 rdgelectric.ro are dreptul de a divulga orice conţinut, fişier, informaţie sau document, cu caracter personal sau nu, pentru a putea identifica o persoană atunci când legea sau organele legii, autorităţile sau orice organ guvernamental le cere, sau în orice proces legal între rdgelectric.ro şi un prestator de servicii şi/sau beneficiar de servicii. De asemenea, rdgelectric.ro poate oferi aceste informaţii, conţinuturi sau documente după cum consideră util în cazuri de urgenţă sau atunci când siguranţa utilizatorului sau a site-ului poate fi în pericol.

 1. Proprietate intelectuală

9.1 Responsabilitatea pentru toate conţinuturile care sunt publicate sau transmise de către utilizatori / vizitatori în cadrul site-ului aparţine exclusive şi în totalitate utilizatorilor/vizitatorilor de la care provine conţinutul. Este interzisă transmiterea conţinuturilor pentru a căror publicare utilizatorul nu este îndreptăţit.

9.2 UTILIZATORII / VIZITATORII AU DREPTUL SĂ UTILIZEZE OFERTA NUMAI ÎN SCOPURI LEGALE. Conţinuturile care sunt puse la dispoziţia utilizatorilor / vizitatorilor prin intermediul rdgelectric.ro şi alte locaţii care au legătură cu rdgelectric.ro (ex: adrese de email ale utilizatorilor/ vizitatorilor) servesc exclusive ca bibliografie, sursă de documentare şi exemplu de cercetare în vederea realizării unei lucrări personale, în scopul de a vă forma o idee asupra subiectului, ceea ce înseamnă că trebuie să le citaţi ca şi surse în bibliografia dvs. Conţinuturile pot fi utilizate pentru uz propriu şi numai în acest scop de documentare şi nu sunt destinate să înlocuiască documente sau părţi din documente ce vor fi susţinute în faţa unor comisii de examinare.

9.3 În urma inspecţiei tehnice a fişierului ataşat şi/sau primit, utilizatorul acceptă din punct de vedere calitativ, tehnic şi dotări în condiţiile “aşa cum este”, respective “văzut şi acceptat” şi se angajează să nu facă nici o opoziţie sau reclamaţie privitoare la calitatea conţinutului său de orice altă natura ulterioară celor 48 de ore pe care la are la dispoziţie.

 1. Garanţii
  10.1 Accesând şi utilizând site-ul şi oferta sa, sunteţi de acord în mod explicit cu termenii şi condiţiile de utilizare şi garantaţi:
  – Că nu veţi folosi site-ul şi niciunul din serviciile oferite în alte scopuri decât cele premise de administrator şi de către această convenţie
  – Renunţaţi la formularea şi exercitarea oricăror acţiuni şi/sau pretenţii, explicite sau implicite, faţă de site, rdgelectric.ro, administratorii, angajaţii sau agenţii săi şi apăraţi administratorii, colaboratorii şi angajaţii săi şi îi susţineţi pe aceştia ca nefiind răspunzători cu privire la orice fel de pretenţii, revendicări, reclamaţii, daune, obligaţii, pierderi, costuri, datorii sau cereri provenite din accesarea site-ului şi utilizarea ofertei site-ului sau încălcarea oricăror termeni şi condiţii. Utilizatorii/vizitatorii declară că accesează, vizitează şi utilizează site-ul şi oferta site-ului cu bună credinţă şi numai cu intenţia de a respecta termenii şi condiţiile de utilizare. Orice utilizare în alte scopuri decât cele premise de administrator şi de termenii şi condiţiile de utilizare va fi considerat ca un act de rea credinţă.

10.2 Utilizatorii / vizitatorii resping în mod absolut utilizarea site-ului în interes public sau orice alt concept similar invocate ca mijloc de apărare pentru încălcarea termenilor şi condiţiilor de utilizare şi utilizare a site-ului cu rea-credinţă.

10.3 rdgelectric.ro nu garantează găzduirea pe perioadă nelimitată a conţinuturilor postate de utilizatori.

10.4 rdgelectric.ro nu garantează crearea de copii de siguranţă pentru fişierele postate de utilizatori

10.5 rdgelectric.ro poate înlătura de pe site, platformă şi de pe serverele propria toate fişierele, mesajele sau alte materiale şi conţinuturi ale utilizatorilor/vizitatorilor şi totodată dezactiva contul utilizatorilor.

 1. Delegarea
  11.1 Utilizatorii / vizitatorii (beneficiari de servicii sau prestatori de servicii) nu vor cesiona, oferi sau înstrăina în orice fel niciun drept sau obligaţie, parţial sau în totalitate, voluntar sau prin aplicarea legii, fără acordul prealabil în scris al rdgelectric.ro. Orice astfel de acţiune făcută fără aprobarea în scris a lucreareadezece.ro va fi considerată nulă.
 2. Confidenţialitate
  12.1 Nici o parte a conţinutului site-ului sau a comunicaţiei (fizice, telefonice şi/sau electronice) oral sau în scris dintre administraţia site-ului şi utilizator NU POATE FI PUBLICATĂ pe forumuri, grupuri web sau alte site-uri web, liste de email, buletine electronice, presă, radio sau televiziune, în format audio, video, electronic sau în variantă tipărită, fără acordul scris al rdgelectric.ro. Pentru acest acord, folosiţi secţiunea de contact.
 3. Alte prevederi
  13.1 Nimic din această înţelegere nu trebuie înţeles ca făcând oricare din părţi partener, asociat, agent, reprezentant legal, angajator sau angajat al celuilalt. Niciuna din părţi nu va avea şi nu va pretinde către terţe părţi că ar avea orice autoritate de a face declaraţii, reprezentări sau înţelegeri de orice fel sau să ia orice măsură prin care să implice cealaltă parte, cu excepţia cazurilor în care are acordul scris al acesteia. Acest acord va trebui interpretat doar în concordanţă cu legislaţia statului român şi orice conflict legal va fi rezolvat doar în instanţele din România de la sediul rdgelectric.ro

13.2 Toate conţinuturile, lucrările, mesaje, fişierele, informaţiile, materialele, fişierele şi documentele publicate pe rdgelectric.ro de către utilizatori devin proprietatea rdgelectric.ro. O dată cu afişarea conţinutului pe platforma rdgelectric.ro atât beneficiarul cât şi prestatorul de servicii recunosc că nu au drept de autor asupra conţinuturilor. Faţă de prevederea precedentă, nu aparţin rdgelectric.ro acele materiale pentru care s-a indicat în mod expre un alt titular de drepturi ori un alt detonator sau o altă sursă şi nici opiniile şi/sau comentariile de orice pel exprimate de utilizatori/vizitatori faţă de conţinuturi de orice fel vizualizate sau transmise prin intermediul rdgelectric.ro sau faţă de conţinutul serviciilor în general.

13.3 Deşi încercăm să monitorizăm cât mai bine conţinutul mesajelor publicate, rdgelectric.ro nu poate fi trasă la răspundere pentru oricare din regulile încălcate de utilizatori/vizitatori, cu atât mai mult cu cât caracterul de “timp real” al mesajelor face posibilă oricând încălcarea accidentală a legii.

13.4 Calitatea de utilizator rdgelectric.ro este un privilegiu, nu un drept. rdgelectric.ro îşi rezervă dreptul de a retrage acest privilegiu în orice moment utilizatorilor care încalcă prezenta convenţie.

13.5 Dacă utilizaţi rdgelectric.ro în numele unei persoane juridice, persoana juridică respective acceptă prezenţa convenţie Termeni şi condiţii.

 1. Idei nesolicitate
  14.1 rdgelectric.ro salută conţinuturile, comentariile, mesajele şi feedback-ul de la utilizatori / vizitatori. Toate conţinuturile, informaţiile şi materialele, comentariile, ideile, întrebările, desenele, datele sau preferinţele vor fi considerate NECONFIDENŢIALE şi FĂRĂ A FI OBIECT AL VREUNUI DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ. Din acest motiv, vă rugăm să nu ne trimiteţi conţinuturi, informaţii sau materiale care nu doriţi să ne fie atribuite sau utilizate în orice mod de către rdgelectric.ro, inclusive orice informaţie confidenţială.

14.2 Prin transmiterea prin intermediul acestui site acordaţi rdgelectric.ro în mod gratuit, toate drepturile la nivel global, titlul său, folosul tuturor drepturilor de autor şi al altor drepturi de proprietate intelectuală asupra conţinuturilor, informaţiilor şi/sau materialelor pe care le transmiteţi către sau prin intermediul rdgelectric.ro

14.3 Sunteţi răspunzător pentru comunicările pe care ni le trimiteţi prin intermediul acestui site, incluzând, fără limitare, veridicitatea şi acurateţea lor.

14.4 rdgelectric.ro va avea dreptul de a utiliza în orice mod orice conţinut, informaţii şi/sau materiale transmise de utilizatori prin intermediul acestui ştie, precum şi orice idei, concept, know-how sau tehnici conţinute în orice astfel de conţinuturi, informaţii şi/sau materiale, în orice scop, inclusive, dar nu limitat la, în a dezvolta produce şi comercializa produsele şi serviciile folosind astfel de informaţii sau materiale fără restricţii şi fără a vă recompense în niciun fel.

 1. Plagiat şi Drepturi de Autor
  15.1 Site-ul nu îşi asumă răspunderea pentru acţiunile utilizatorilor care încalcă normele legale în vigoare, normelor privitoare la dreptul de autor, plagiat, falsificarea calităţii de autor şi susţinerea oricărui tip de examen.

15.2 Utilizatorii garantează că deţin toate drepturile necesare transmiterii conţinuturilor şi că nu încalcă în nici un fel drepturile de orice fel ale unor terţi, prevederile legale şi nici dispoziţiile acestor termeni şi condiţii.

15.3 Nu garantăm în nici o circumstanţă confidenţialitatea conţinuturilor transmise.

15.4 Utilizatorul garantează pentru veridicitatea datelor transmise şi pentru toate activităţile care survin prin accesarea site-ului sau utilizarea serviciilor, luând la cunoştinţă faptul că în caz contrar falsul în declaraţii constituie infracţiune prevăzută şi pedepsită de codul penal.

15.5 În cazul în care utilizatorul nu este autorul conţinutului transmis, atunci acesta garantează faptul că deţine toate subrogările necesare, licenţe, acorduri, consimţăminte şi alte documente de acest gen care îi permit să utilizeze şi să transmită respectivul conţinut.

15.6 În cazul în care sunt încălcate aceste garanţii, utilizatorul/vizitatorul aflat în culpă se oblige să elibereze de răspundere şi de dreptul de folosinţă asupra acestor rdgelectric.ro şi administratorii săi, vis-à-vis de terţi să despăgubească rdgelectric.ro şi administratorii săi în totalitate pentru orice pretenţii în care ar putea cădea faţă de terţii prejudiciaţi.

15.7 Utilizatorii vor transmite numai conţinuturi asupra cărora deţin cel puţin drepturile patrimoniale de autor constând în dreptul de utilizare şi transmitere a conţinutului. Utilizatorii/vizitatorii vor transmite numai conţinuturi care nu încalcă în niciun fel drepturile morale sau patrimoniale ale autorului sau co-autorilor acelui conţinut.

 1. Respectarea proprietăţii intelectuale. Garanţii.
  16.1 rdgelectric.ro respectă proprietatea intelectuală a terţilor şi impune utilizatorilor săi să procedeze la fel. În acest sens, înţelegem că odată cu acceptarea termenilor şi condiţiilor de utilizare, utilizatorul declară şi garantează că:
  – Este titularul drepturilor patrimoniale de autor privind reproducerea, distribuirea şi comunicarea publică a conţinutului, operei postate precum şi a altor drepturi de utilizare a operei care să permită operaţiunile de salvare, publicare şi/sau transmitere a operei.
  – Îşi asumă întreaga răspundere juridică asupra conţinutului materialelor transmise fiind singurul responsabil în faţa autorităţilor şi/sau terţilor prejudiciaţi ca urmare a încălcărilor oricărei prevederi a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
  – Acceptă că în situaţia unor presupuse sau reale încălcări ale drepturilor de autor să îi fie interzis accesul la utilizarea serviciilor.
  – Acceptă orice modificare / alterare asupra conţinutului materialului care putea rezulta din forma publica a afişare a conţinutului, fără a avea vreo pretenţie de orice fel.
  – Acceptă să despăgubească site-ul pentru orice prejudiciu cauzat direct sau indirect că urmare a încălcării obligaţiilor privind respectarea drepturilor de autor, inclusive să suporte orice sume care ar putea fi stabilite în sarcina site-ului de către o instanţă sau autoritate ca urmare a unor atare încălcări.
 2. Obligaţii şi responsabilităţi
  17.1 SITE-UL NU VERIFICĂ ŞI NU CONTROLEAZĂ CONŢINUTURILE TRANSMISE DE UTILIZATORI ŞI NU ÎŞI ASUMĂ NICI O RESPONSABILITATE JURIDICĂ FAŢĂ DE ÎNCĂLCAREA DE CĂTRE UTILIZATORI A ORICĂREI PREVEDERI LEGALE INCIDENTE.

17.2 SITE-UL NU ARE OBLIGAŢIA NOTIFICĂRII SAU INFORMĂRII UTILIZATORILOR ASUPRA VREUNEI PRETINSE SAU REALE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGISLAŢIEI APLICABILE ŞI/SAU ASUPRA IMINENŢEI APLICĂRII VREUNEI SANCŢIUNI DE ORICE NATURA DE CĂTRE ORICE AUTORITATE SAU ASUPRA IMINENTEI RĂSPUNDERII FAŢĂ DE ORICE TERŢ PREJUDICIAT.

 1. Funcţii rdgelectric.ro
  18.1 rdgelectric.ro este furnizor de servicii faţă de utilizatori şi acţionează ca un loc de întâlnire online pentru a permite utilizatorilor să ofere şiş a solicite servicii, punând la dispoziţia utilizatorilor o platformă de administrare comenzi on-line, asigurând:
  – bună funcţionare a platformei
  – afişarea prezentei convenţii şi a termenilor de condiţii şi de utilizare.
 2. Greşeli de tipărire
  19.1 rdgelectric.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru greşelile de tipărire sau afişare, caracteristici etc. În eventualitatea în care o sumă sau unele caracteristici au fost greşit introduce în cadrul site-ului, bazei noastre de date sau afişate greşit, iar “lucrarea” nu s-a efectuat încă, rdgelectric.ro îşi rezervă dreptul de a anula livrarea şi de a anunţa utilizatorul/vizitatorul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.
 3. Modificări ale acestor termeni şi condiţii
  20.1 rdgelectric.ro îşi rezervă dreptul şi poate schimba oricând şi în orice mod oricare dintre prevederile din prezenţa convenţie sau prezenţa convenţie în întregime, fără nicio notificare prealabilă şi obligaţia dea a îndeplini oricare altă formalitate faţă de utilizatorii/vizitatorii prin afişarea modificărilor pe site. Cu excepţia cazurilor specificate de rdgelectric.ro, toate modificările vor deveni valabile din momentul afişării. De aceea încurajăm utilizatorii / vizitatorii să verifice termenii şi condiţiile periodic.

20.2 Utilizatorii / vizitatorii acceptă în mod expres că simpla utilizare sau accesare a site-ului rdgelectric.ro semnifică acceptarea deplină şi necondiţionată a acestor termeni şi condiţii.

20.3 Dacă un utilizator / vizitator nu este de acord, are obiecţiuni sau rezerve faţă de oricare din prevederile acestei convenţii, are obligaţia de a înceta de îndată utilizarea serviciilor rdgelectric.ro şi de a părăsi această platformă.

20.4 Aceşti termeni şi condiţii (convenţie) constituie întreaga înţelegere dintre utilizator / vizitator şi rdgelectric.ro, cu privire la obiectul său şi care înlocuieşte orice şi toate instrumentele, acordurile, scrisorile şi/sau contractile, acordurile pe care orală sau scrisă între părţi cu privire la subiectul descris în acest document.

20.5 Dacă oricare prevedere a acestor Termeni şi condiţii este sau devine nulă, neaplicabilă sau fără caracter obligatoriu, veţi rămâne legat de toate celelalte dispoziţii din prezentul document. În acest caz o astfel de prevedere nevalidă va fi totuşi pusă în aplicare în măsura permisă de lege şi veţi fi de acord să acceptaţi o prevedere similară, redată în conţinutul şi scopul acestor termeni şi condiţii, cu cea considerate nevalidă, neaplicabilă sau fără caracter obligatoriu.
Convenţie contract privind termenii şi condiţiile de furnizare şi utilizare a serviciilor puse la dispoziţie va fi considerate semnată de părţi în momentul bifării opţiunii “Am citit şi accept termenii şi condiţiile”, în momentul apăsării “Plasare comandă” şi/sau “Autentificare”. Conform Legii comerţului electronic (Legea 342/2002 cu modificările aduse prin legea 121/2006) – “Art 7:Validitatea, efectele juridice şi proba contractelor încheiate prin mijloace electronice”:
– Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaşte contractelor, atunci când sunt întrunite condiţiile cerute de legea pentru validitatea acestora
– Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimţământul prealabil al părţilor asupra utilizării mijloacelor electronice.

 1. Declaraţii şi garanţii
  21.1 Pentru evitarea oricărui dubiu, părţile convin şi confirmă faptul că toate prevederile, termenii şi condiţiile stabilite în prezentul contract şi în Anexele care fac parte integrantă din acesta:
  A. Au fost luate la cunoştinţă şi acceptate în mod liber de ambele părţi înainte de data semnării
  B. Au fost expres acceptate de către părţi şi reprezintă intenţiile lor reale şi ne echivoce
  C. Nu pot fi considerate ca fiind “clauze standard” în sensul prevăzut de articolul 1202 al codului civil.

21.2 Părţile convin şi îşi asumă în mod expres toţi termenii şi condiţiile din acest contract. Pentru evitarea oricărui dubiu, părţile convin că clauzele din contract nu sunt şi nu pot fi considerate ca fiind “clauze neuzuale” în baza articolului 1203 din codul civil

21.3 rdgelectric.ro declară şi garantează următoarele:
A. Este constituită în mod legal, organizată şi înregistrată în baza legilor aplicabile din România.
B. Obligaţiile asumate în baza prezentului contract reprezintă obligaţii legale născute în sarcina sa şi angajate din punct de vedere juridic, în conformitate cu termenii respective.

 Politică de livrare

Produsele sunt livrate prin Urgent Cargus.
Vanzatorul se obliga sa livreze cumparatorului produsele in termen de 1-3 zile lucratoare de la data confirmarii comenzii, pentru produsele aflate in stocul curent. Acest termen este orientativ, el putand fi modificat din motive independente de vointa vanzatorului. Daca unul ori mai multe dintre produsele comandate nu se mai afla pe stoc. cumparatorul va fi instiintat in acest sens, termenul de livrare pentru aceste produse fiind de 3-6 zile lucratoare. Produsele se livreaza in limita stocului disponibil.

Colete cu valoarea sub 200 lei,se aplica o taxa de livrare de 15 de lei, indiferent de modalitatea de plata aleasa.
Comenzile care depăşesc 200 RON beneficiază de transport gratuit (pe teritoriul României)

Politica de confidentialitate

RDG LIGHTING & MORE S.R.L garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informatii vor putea fi folosite de catre RDG LIGHTING & MORE S.R.L pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promotii, etc. numai in baza consimtamantului persoanei vizate.

Furnizarea datelor personale catre RDG LIGHTING & MORE S.R.L nu implica obligativitate din partea utilizatorilor, iar acestia pot refuza furnizarea acestor date in orice circumstante si pot solicita in mod gratuit stergerea acestora din baza de date

RDG LIGHTING & MORE S.R.L , proprietar al si platformei online, nu intervine direct sau indirect asupra bazelor de date unde sunt stocate informatiile despre clienti.

Pentru a face posibila facturarea, expedierea si livrarea comenzilor plasate, trebuie ca utilizatorul sa fie de acord ca RDG LIGHTING & MORE S.R.L sa colecteze si sa prelucreze datele inscrise, conform cerintelor Legii nr. 679/2016 (GDPR).

Conform cerintelor Legii nr. 679/2016 (GDPR) pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, RDG LIGHTING & MORE S.R.L are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate.

In acest sens, RDG LIGHTING & MORE S.R.L a elaborat o serie de masuri tehnice si organizatorice pentru prevenirea riscurilor ce pot aparea in cadrul prelucrarii datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in interiorul organizatiei este conditionata de o serie de masuri tehnice si organizatorice in vederea securizarii acestora.

Aceste masuri au rolul de a proteja informatiile la nivelul organizatiei impotriva incidentelor de securitate.

La nivelul organizatiei, s-au intreprins urmatoarele masuri de securitate pentru reducerea riscurilor:

Masurile tehnice:

 • Certificatul SSL – are rolul de a securiza schimbul de informatii prin Internet. Acesta cripteaza informatiile, inaintea ca acestea sa circule prin Internet. Informatiile criptate nu pot fi decriptate decat de serverul caruia ii sunt adresate. Acest lucru garanteaza ca informatiile trimise catre un website/platforma online nu vor fi furate, interceptate, prelucrate.
  Informatiile despre carduri bancare, parole si in general orice informatie care se doreste a ramane privata este securizata de acest certificat.
 • Certificatul SSL al platformei online RDG LIGHTING & MORE S.R.L este folosit si pentru securizarea corespondentei pe e-mail, in asa maniera incat, datele personale ale clientilor sa circule intr-un mediu securizat si reglementat de o serie de masuri de securitate care asigura confidentialitatea informatiilor.
 • Back-up automat1– setat la un interval de timp pentru garantarea informatiilor si pentru ca toti clientii sa fie siguri ca informatiile si preferintele furnizate de ei nu dispar si nu sunt distruse, pierdute sau incorecte in cazul unei erori a serverului.
 • Filtre anti – spam si antivirus care previn infiltrarea continutul malitios sau a unor virusi care pot prelucra datele in mod neautorizat sau care le pot transmite catre alte entitati sau persoane care nu au obtinut consimtamantul persoanei vizate.
 • Securizarea modulelor si a scripturilor care comunica in interiorul platfomei. Se verifica in mod constant functionarea elementelor implicate in interactiunea client-server, server-client.
 • Verificarea si optimizarea modulelor in vederea mentinerii lor up-to-date pentru prevenirea vulnerabilitatilor.Aceasta masura previne identificarea vulnerabilitatilor la nivel global in platfomele utilizate, vulnerabilitati de tip 0-day ce pot intercepta schimbul de date si implicit date cu caracter personal in interactiunile clientului cu platforma sau ale responsabilului de proces cu clientul si platforma.
 • Clasificarea tipurilor de acces de catre responsabilul de proces – grupuri de administrare, posibilitatea de a adauga sau sterge anumite drepturi pe un user cu acces deplin – personalizarea accesului in functie de necesitate.
 • Protejarea cu parola a dispozitivului de pe care, responsabilul de proces efectueaza prelucrarile de date, pentru a preveni interventia neautorizata.
 • Firewall – program software si componenta hardware instalata in locatia serverelor al firmei care oferta hostingul platformei online, sunt destinat protejarii serverului si al echipamentelor de retea, impotriva atacurilor informatice, incercarii de patrundere neautorizata, instalarii de aplicatii software malitioase ce pot pune in pericol datele cu caracter personal ale utilizatorilor platformei. Firewall-ul blocheaza accesul persoanelor neautorizate la informatiile stocate pe echipamentul conectat la Internet.
 • Accesul la sistemele de procesare a datelor in care sunt procesate datele personale este posibil doar dupa ce persoana autorizata a fost identificata si autentificata cu succes (de ex. cu nume de utilizator si parola sau card cu chip/PIN), cu utilizarea masurilor de securitate cele mai performante. In cazul lipsei autorizatiei, accesul este refuzat.
 • Toate incercarile de accesare, atat cele reusite, cat si cele respinse, sunt inregistrate (ID de utilizator, computer, adresa IP utilizata) si arhivate intr-un format conform regulilor de audit pentru 3 luni. In vederea detectarii folosirii necorespunzatoare, serverul efectueaza verificari repetate, aleatorii;
 • Accesul este blocat dupa incercari de autentificare incorecte repetate.
 • Verificarea constanta a vulnerabilitatilor platformei, care ar putea permite extragerea de informatii si date cu caracter personal. Hostingul are masuri si solutii de securitate care scaneaza recurent fisierele procesate si fluxul de date care circula in interiorul platformei;
 • Combaterea riscurilor unor brese de securitate prin luarea masurilor de precautie din punct de vedere tehnic si organizatoric prin securizarea platformei si update- ul constant cu versiuni stabile ale acesteia.

Masuri organizatorice:

 • Distrugerea documentelor care nu mai sunt necesare (notite, facturi eronate, etc) utilizand un distrugator de documente la dispozitia responsabilului de proces;
 • Eliminarea riscului generat de factorul uman prin interzicerea prelucarii de informatii in afara platformei securizate cu exceptia intocmirii notelor de transport in platforma firmei de curierat, care, este de asemenea, un mediu securizat;
 • Adoptarea masurilor de securitate fara a face diferentierea intre tipurile de clienti (nou/ existent / potential);
 • Adoptarea unei politici interne de verificare a proceselor si al prelucrarilor in momentul punerii in livrare a produsului sau preluarii informatiilor cu privire la o comanda sau posibila oferta;
 • Evitarea diferentierii intre clienti prin mecanisme ce pot profila in mod pozitiv sau negativ persoana vizata. Din acest motiv , nu solicitam date cu caracter personal orientarea sexuala, interesele sexuale, sexul , religia, apartenenta la miscari sau grupari, etc. Clientii sunt liberi sa comande si sa aleaga ceea ce isi doresc. Prin aceasta masura, consideram ca respectam integritatea persoanei si evitam orice urma de analiza/profilare pe baza acestor criterii.
 • Actualizarea politicii de confidentialitate RDG LIGHTING & MORE S.R.L
 • Instruirea responsabilului de proces cu privire la necesitatea notificarii in cazul unui incident de securitate major.
 • Instruirea responsabilului de proces cu privire la gestionarea situatiilor ce pot aparea in momentul prelucrarii datelor in interiorul platformei (erori, erori de utilizare).
 • Instruirea responsabilului de proces cu privire la utilizarea informatiilor pe care le prelucreaza si constientizarea asupra caracterului informatiilor personale;
 • Interzicerea prelucrarii datelor in afara platformei prin gestionarea comenzilor direct in interfata de utilizare a platformei, nefiind necesara prelucrarea datelor in alte medii nesecurizate si vulnerabile.
 • Responsabilul de proces este instruit periodic cu privire la:
  – Principiile protectiei datelor, inclusiv masurile tehnice si organizatorice
  – Cerinta de a pastra secretul datelor si confidentialitatea cu privire la secretele organizatiei si secretul comercial, inclusiv tranzactiile realizate;
  – Utilizarea corecta, atenta a datelor, mediilor de date si a altor documente;
  – Secretul telecomunicatiilor;
  – Alte obligatii specifice privind confidentialitatea, acolo unde este necesar;

Din punct de vedere al prelucrarii, in cadrul RDG LIGHTING & MORE S.R.L , datele cu caracter personal sunt prelucrate doar pentru scopurile pentru care s-a obtinut consimtamantul persoanelor vizate, inclusiv pentru scopurile paralele si pentru incheierea unui contract sau livrarea unui produs catre client, cerut de acesta.

Avand in vedere ca aceasta organizatie isi desfasoara activitatea in cea mai mare parte in mediul online, prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientilor sunt transmise online prin intermediul aplicatiilor si al platformei pe care se solicita comenzi si cereri de oferta. Datele colectate sunt minimizate si sunt in legatura directa cu scopul pentru care s-a obtinut consimtamant si sunt necesare pentru a contacta clientul in cazul unei cereri de oferta sau pentru a livra si pune la dispozitie produsul/serviciul comandat conform cerintelor sau returul acestuia.

RDG LIGHTING & MORE S.R.L persoana juridica inregistrata la Registrul Comertului (nr. J40/14082/2012, CUI 30961400) este operator direct dar si imputernicit. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este furnizarea de produse si servicii prin intermediul platformei online cat si scopurile paralele ale acestei activitati: returnarea produselor, procesarea informatiilor necesare livrarii, imbunatatirea experientei pentru utilizator prin retinerea anumitor setari sau preferinte, dupa obtinerea consimtamantului acestuia, modificari de pret, caracteristici ale produselor/serviciilor, modificari ale stocului, promotii, facturare.

Categoriile de persoane vizate sunt: clienti actuali / potentiali clienti sau vizitatori ai site-ului web.

Modurile in care persoanele vizate sunt informate asupra drepturilor lor sunt:

 • Politica de confidentialitate;
 • Pe pagina web intr-o sectiunea dedicata;
 • In formularul de contact de pe site-ul web (link extern catre document);

Exercitarea drepturilor prevazute de legea 679 / 2016 (GDPR) revin in totalitate operatorului care are obligatia legala si de a-si desemna o persoana responsabila de procesarea datelor personale in interiorul organizatiei. Aceasta persoana va elabora un set de masuri tehnice si organizatorice pentru securizarea prelucrarii datelor si are obligatia de a informa operatorul privire la natura proceselor de prelucrare, tipuri de informatii si modul in care, aceste procese se desfasoara in interiorul organizatiei. Operatorul are raspunderea si obligatia de a se asigura ca aceste masuri sunt implementate, ca nu exista riscul unor brese de securitate sau a unor scurgeri de informatii precum si respectarea legislatie in vigoare in ceea ce priveste prelucrarea datelor si drepturile persoanelor vizate.

Prin intermediul platformei online sunt prelucrate urmatoarele date cu caracter personal:

 • nume si prenume
 • email
 • telefon

RDG LIGHTING & MORE S.R.L nu prelucreaza categorii de date cu caracter special.
RDG LIGHTING & MORE S.R.L nu efectueaza transferul de date in strainatate sau catre terti

Prelucrarea datelor cu caracter personal, nu are legatura cu alte sisteme de evidenta. Activitatea propriu-zisa a firmei este aceea de a prelua comenzile initiate de clienti prin intermediul platformei online, de a le stoca si prelucra in vederea facturarii, expedierii si furnizarii produselor comandate.

Prelucrarea informatiilor introduse de client in platforma sunt procesate si stocate strict in concordanta cu scopurile pentru care s-a oferit consimtamantul acestuia:

 • Facturare;
 • Livrare;
 • Retragrerea dint-un conctract incheiat (retragerea se poate face conform legii, tinand cont de conditiile in care acest contract a fost incheia initial si de prevederile legale agreate intial);

Scopul colectarii datelor este de a factura comenzile, de a trimite corespondenta si de a onora comenzile. Refuzul dumneavoastra de a furniza datele, determina imposibilitatea plasarii pe acest site a comenzii dvs. si prelucrarii ei, conform cerintelor, precum si imposibilitatea indeplinirii scopului.

Conform Legii nr. 679/2016 (GDPR), utilizatorul beneficiaza de dreptul de acces, dreptul de a fi uitat, dreptul de a porta informatiile si datele cu caracter personal, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, are dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale si poate solicita stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail office@rdgelectric.ro. De asemenea, daca unele din datele despre utilizatori sunt incorecte, avem rugamintea sa ne fie semnalat acest lucru, pentru a putea efectua corectiile necesare.

 

POLITICA DE RETURNARE

Produsele achizitionate la distanta se pot returna conform O.U.G. 34/2014. Cumparatorul are dreptul sa notifice in scris vanzatorul ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului.

Se recomanda utlizarea aceluiasi serviciu de transport utilizat pentru receptionarea produselor. Vanzatorul pune la dispozitia Cumparatorului poate alege optiunea „check on delivery”, acest serviciu oferindu-i Cumparatorului posibilitatea de a deschide si vizualiza continutul coletului inainte de confirmare.
Pentru returnarea Produsului Cumparatorul trebuie sa notifice in scris acest lucru la adresa de email office@rdgelectric.ro . Numai cererile scrise se vor lua in considerare. In maxim 30 de zile de la data returnarii Vanzatorul va inapoia contravaloarea produsului in contul.

Cumparatorului sau prin mandat postal. Cheluielile de returnare si comisioanele bancare vor fi suportate de Cumparator si se vor scadea din suma de returnat . De asemenea, Cumparatorul poate returna un Produs livrat gresit de catre Vanzator. Si in acest caz Cumparatorul trebuie sa notifice in scris acest lucru in termen de maxim 24 ore de la data primirii coletului la adresa de email office@rdgelectric.ro.

In eventualitatea in care Produsul achizitionat este nefunctional sau prezinta vicii de fabricatie, acesta va fi inlocuit cu un produs functional, cu conditia notificarii in scris a Vanzatorului la adresa de email office@rdgelectric.ro in termen de 48 de ore de la primirea produsului . In situatia in care Produsul nu mai este disponibil fie se va inlocui cu un produs similar, la alegerea clientului, fie se va returna contravaloarea acestuia. Cablurile electrice sau orice alt produs debitat (taiat la dimensiuni personalizate) se considera produs la comanda, NE returnabil, de asemena plata pentru aceste produse se face anticipat. Produsele aduse pe comanda personalizata, la cererea clientului, nu se pot returna. Produsele fabricate pe comanda speciala a clientului, sau produse ajustate la lungimile solictate de catre client( exemplu – taiere cabluri la lungime solicitata) nu se pot returna, acestea sunt considerate produse personalizate si nu mai pot fi comercializate.

Nu se pot returna(vor fi refuzate de catre Vanzator) produsele care prezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, socuri, etc.

 

Politica de cookies

Ultima actualizare: Iulie 2020

1. INTRODUCERE

Politica privind fisierele cookies se aplica tuturor utilizatorilor paginii de internet https://rdgelectric.ro Informatiile prezentate in continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea si administrarea cookie-urilor de catre RDG LIGHTING & MORE S.R.L in contextul navigarii utilizatorilor pe aceasta pagina de internet.

2. CE SUNT COOKIE-URILE?

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie si la tehnologiile similare prin intermediul carora pot fi colectate informatii in mod automat.

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut si sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezinta un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul carora se acceseaza internetul.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisa de un web-server catre un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odata instalate au o durata de existenta determinata, ramanand „pasive”, in sensul ca nu contin programe software, virusi sau spyware si nu vor accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului pe al carui echipament au fost instalate.

Un cookie este format din doua parti:

 • numele cookie-ului
 • continutul sau valoarea cookie-ului.

Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe pagina de internet asociata web-serverului respectiv.

3. PENTRU CE SCOPURI SUNT UTILIZATE COOKIE-URILE PRIN INTERMEDIUL ACESTEI PAGINI DE INTERNET

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecarui utilizator in parte si anume pentru:

 • imbunatatirea utilizarii acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricaror erori care apar in timpul vizitarii/utilizarii acesteia de catre utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul in care este utilizata aceasta pagina de internet catre RDG LIGHTING & MORE S.R.L , in calitate de detinator al acestei pagini de internet;
 • anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi in viitor puse la dispozitia utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, in functie de serviciile / produsele accesate.

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri in legatura cu modul in care se utilizeaza aceasta pagina de internet, RDG LIGHTING & MORE S.R.L poate adopta masuri pentru ca aceasta pagina de internet sa fie mai eficienta si mai accesibila pentru utilizatori.

Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setari/preferinte stabilite de catre utilizatorii acestei pagini de internet.

4. CARE ESTE DURATA DE VIATA A COOKIE-URILOR?

Durata de viata a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Exista urmatoarele categorii de cookie-uri care determina si durata de viata a acestora:

 • Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este sters automat cand utilizatorul isi inchide browserul.
 • Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care ramane stocat in terminalul utilizatorului pana cand atinge o anumita data de expirare (care poate fi in cateva minute, zile sau cativa ani in viitor) sau pana la stegerea acestuia de catre utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

5. CE SUNT COOKIE-URILE PLASATE DE TERTI?

Anumite sectiuni de continut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terti, adica nu de catre RDG LIGHTING & MORE S.R.L, caz in care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terti („third party cookie-uri”).

Tertii furnizori ai cookie-urilor trebuie sa respecte, de asemenea, regulile in materie de protectie a datelor si Politica de Confidentialitate.

Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terti: GoogleFacebook.

6. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate urmatoarele cookie-uri:

 • a. Cookie-uri de performanta a paginii de internet;
 • b. Cookie-uri de analiza a utilizatorilor;
 • c. Cookie-uri pentru geotargetting;
 • d. Cookie-uri de inregistrare;
 • e. Cookie-uri pentru publicitate;
 • f. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate;

a. Cookie-uri de performanta

Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferintele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel incat setarea din nou a preferintelor in cazul vizitarii ulterioare a paginii de internet nu mai este necesara.

b. Cookie-uri de analiza a utilizatorilor

Aceste cookie-uri ne informeaza daca un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat aceasta pagina de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar in scopuri statistice.

c. Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste tara de provenienta a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleasi reclame indiferent de limba selectata.

d. Cookie-uri pentru inregistrare

Atunci cand va inregistrati pe acest site, se genereaza cookie-uri care memoreaza acest demers. Serverele utilizeaza aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti inregistrat. De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite sa asociem orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit. In cazul in care nu a fost selectata optiunea „pastreaza-ma inregistrat”, aceste cookie-uri se vor sterge automat la momentul terminarii sesiunii de navigare.

e. Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizarii de catre un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia si timpul scurs de la momentul vizualizarii respectviului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicitatii online. Aceste cookie-uri sunt anonime, stocand informatii despre contentul vizualizat, nu si despre utilizatori.

7. CE TIP DE INFORMATII SUNT STOCATE SI ACCESATE PRIN INTERMEDIUL COOKIE-URILOR?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit recunoasterea browserului. Aceasta pagina de internet recunoaste browserul pana cand cookie-urile expira sau sunt sterse.

8. PARTICULARIZAREA SETARILE BROWSERULUI IN CEEA CE PRIVESTE COOKIE-URILE

In cazul in care utilizarea cookie-urilor nu este deranjanta iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceasta pagina de internet este folosit doar de catre dumneavoastra, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare. In cazul in care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceasta pagina de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luata in considerare setarea pentru stergerea datelor individuale de navigare de fiecare data cand browserul este inchis.

9. CUM POT FI OPRITE COOKIE-URILE?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face aceasta pagina de internet dificil de vizitat, atragand dupa sine limitari ale posibilitatilor de utilizare ale acesteia.

Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie sau sa fie acceptate cookie-uri de la o pagina de internet anume.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari pot fi accesate, ca regula, in sectiunea „optiuni” sau in meniul de „preferinte” al browserului tau.

Totusi, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptata preferintelor si interesele dumneavoastra, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare:
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari
All about cookies

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, precum si pentru alte solicitari referitoare la protectia datelor dumneavoastra cu caracter personale, va rugam sa va adresati catre: office@rdgelectric.ro sau 0731 935 067